Công chúng được mời bình luận về các yêu cầu nhà ở tầm trung mới cho Quận Clackamas, đô thị chưa hợp nhất

Date
Main Content

Khảo sát ý kiến trực tuyến mở cửa đến ngày 10 tháng 1

Quận Clackamas đang soạn thảo các quy định sử dụng đất để tuân thủ luật tiểu bang, Dự luật Hạ viện 2001 (HB2001) đã được cơ quan lập pháp phê duyệt vào năm 2019. Luật này yêu cầu Quận Clackamas, cùng với các quận và thành phố khác ở Oregon, cung cấp cơ hội cho nhiều loại nhà ở, được gọi là nhà ở tầm trung, trong các khu vực hiện đang được khoanh vùng cho nhà đơn ở một gia đình.

Nhà tầm trung bao gồm nhà đôi, nhà ghép ba, nhà ghép bốn, nhà phố và căn hộ theo nhóm (một số ngôi nhà nhỏ tập trung vào một khu vực có chung bãi cỏ hoặc sân).

Mục đích của luật là tăng số lượng nhà ở có sẵn cho người dân ở nhiều mức thu nhập khác nhau. Vì nhà ở tầm trung có thể ít tốn kém hơn để xây dựng so với những ngôi nhà lớn thông thường, có thể tính giá thuê thấp hơn hoặc giá bán cho nhà ở tầm trung.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, quận phải áp dụng các quy định mới về sử dụng đất để cung cấp cho nhà ở tầm trung ở các khu vực đô thị, chưa hợp nhất của Quận Clackamas, hoặc sẽ phải tuân theo các quy tắc trong Bộ luật Nhà ở Tầm Trung kiểu mẫu của tiểu bang.

Mặc dù có một số hạng mục mà quận sẽ phải đưa vào mã mới, quận cũng có một số linh động liên quan đến kích thước, vị trí và thiết kế của nhà ở.

Công chúng được mời tìm hiểu thêm về yêu cầu nhà ở tầm trung mới và bình luận về các lựa chọn đang được xem xét bằng cách thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến, có sẵn từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1. Nhân viên Quy hoạch quận sẽ sử dụng kết quả để cập nhật xây dựng cho các quy định sử dụng đất. Cuộc khảo sát có sẵn trực tuyến.

Thông tin thêm về điều này và các dự án liên quan đến nhà ở khác đều có sẵn trên trang web của dự án.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhà hoạch định chính Martha Fritzie email: mfritzie@clackamas.us hoặc 503-742-4529.